Mühəndis işi

1

Tele-rabitə qülləsi

2

Heilongjiang 80m Radio və televizor qalası

3

Shandong Zaozhuang ~ Yicheng 220kV ötürücü xətt

4

Fujian Meizhou körfəzi 500kV ötürmə xətti

5

Ximeng ~ Shandong 1000kV yüksək voltlu ötürücü xətt