Şirkət Mədəniyyəti

Müəssisənin əsas dəyərləri: müştəri mərkəzli, birlik və əməkdaşlıq, dürüst və etibarlı, qabaqcıl və yenilikçi, əzmkar.

Müəssisə missiyası: birinci dərəcəli bir performans, P Plus dostlarına pul ödə

Korporativ fəlsəfə: həyatda qalma keyfiyyəti, bazarın etibarlılığına, elm və inkişafa, səmərəliliyi idarə etmək

Müəssisə baxışı: ən etibarlı iş müştərisi, ən hörmətli müəssisə, ən ahəngdar müəssisə olmaq